Testimonials

Wat zeggen deelnemers over

Deconstruct the box: whiteness?

 

“Ik voelde mij vrij onzeker wat betreft de praktische aanpak van situaties waarin racisme speelt. Wat is mijn rol als wit persoon in een gesprek, wanneer is het ‘goed’ om iets te zeggen, wanneer kan ik beter niks zeggen en de ruimte geven aan een persoon van kleur? In situaties voelde ik soms dat iets niet klopte, maar ik kon mijn vinger er niet precies op leggen, waardoor ik ook niet wist wat een juiste aanpak was.

Ik vond de training heel erg waardevol, ik heb veel geleerd (ook veel wat ik niet wist dat ik niet wist) 🙂 Het grootste resultaat voor mij was dat ik me meer ging uitspreken in dagelijkse situaties. Waar ik hiervoor mezelf te onzeker/ bang voelde, begon ik gewoon te doen, te oefenen. Dit kwam door het in de training leren over mijn verantwoordelijkheid en rol in de samenleving als wit persoon, en mijn kennis/ woordenschat uitbreiden waardoor ik me wat zekerder voelde om me uit te spreken.

We denken, als witte progressieve mensen, dat wij ‘genoeg doen’, of ‘genoeg weten’ over racisme en witte superioriteit. Dat is niet zo, en in deze training geleid door Crystal krijg je veel kennis, inzichten en ideeën hoe je ook praktisch kan handelen.

Crystal deelt niet alleen haar kennis maar ook haar gevoeligheid, humor en begrip voor de menselijke kant van fouten maken, falen, maar dan weer opstaan en doorgaan met anti-racisme werk. Ik voelde me op mijn gemak in de groep, Crystal faciliteert een ruimte waarin iedereen goed kan nadenken, delen en luisteren.” 

B. Carrott

Stripauteur & illustrator

Crystal, de broodnodige spiegel die je iedere witte persoon gunt. Geduldig kijkt ze met mij mee hoe ik van blinde vlek naar blinde vlek struikel. Eerlijk en duidelijk wijst ze waar het pijn doet en wat ik zelf zou kunnen doen om die pijn te verminderen. Waar witheid in het dagelijkse leven werkt door onzichtbaar te zijn (voor witte mensen), ligt het hier open en bloot op tafel, zodat we het kunnen bekijken, bevragen en proberen onze eigen rollen er in te herkennen.

Een aantal dingen die ik geleerd heb / aan het leren ben:

-beter en geduldiger te luisteren als het over mijn eigen witheid gaat, en niet onmiddellijk te reageren of in de verdediging te schieten;

-witte neutraliteit gebeurt ook in mijzelf, bijvoorbeeld als ik onbewust en terloops een universiteit als waardevrije plek benoem;

-goed nadenken over wie er geproblematiseerd wordt. Vaak proberen we de mensen te veranderen die de problemen ervaren, bijvoorbeeld door ‘extra hulp te bieden’, in plaats van dat we naar het systeem kijken dat de problemen veroorzaakt.

 

Door de wekelijkse bijeenkomsten en het huiswerk ben ik minder vrijblijvend en actiever dan voorheen bezig na te denken over witheid en hoe het mijn leven, mijn omgeving en de maatschappij doordrenkt en wat voor gevolgen dat heeft. Door de combinatie van theorie en praktijk, en het samen met de andere deelnemers nadenken en bespreken van die theorie en praktijk, krijg ik steeds kleine puzzelstukjes aangereikt waarover ik in de loop van de week verder kan nadenken en reflecteren op mezelf.

 

Doe jezelf een plezier en ga NU aan de slag met Crystal (en jezelf).” 

Marcel Bolech

Maatschappelijk werker

“Ik had geen idee hoeveel impact witheid heeft op onze samenleving en op mijn eigen leven. Elke module van de training zat vol eye-openers en confrontatie. Heel waardevol hoe Crystal bij de online sessies een veilige plek wist te maken om het hierover te hebben.” 

Didi de Vries

“Door het volgen van deze training heb ik handvatten gekregen om door een wit kritische lens naar de wereld en mezelf te kijken. Ik kan niet anders dan nu nog beter zien wat mijn privileges zijn en welke verantwoordelijkheden daarbij horen als wit persoon. De combinatie van theoretische en praktische tools zijn een goede en belangrijke basis om verder door te kunnen met dit onderwerp op meerdere lagen; witheid en racisme van/in mezelf, in mijn (werk)omgeving en op maatschappij-niveau. Daarbij is Crystal een zeer deskundige begeleider die zoiets complex als het sociaal construct witheid in duidelijke kleinere stukken heeft kunnen opknippen, zonder de complexiteit ervan -in jezelf, werk of maatschappij- uit het oog te verliezen. Ze beschikt daarbij over een onuitputtelijke bron aan kennis, inzichten en adviezen.” 

Vita Verwaaijen

Projectcoördinator in de klimaatsector

“Mijn leerdoelen voorafgaand aan deze training waren: kennis vergaren over witheid en wit privilege. En, mij in gesprekken met andere witte mensen zelfverzekerd voelen in het praten over onderwerpen als racisme en discriminatie.

Crystal heeft ons in brede zin kennis laten maken met wat wit privilege in houdt en waar en op welke manieren het zich allemaal manifesteert; in de wereld om ons heen en in onszelf. Ik ben me in vliegende vaart bewust geworden van hoe mijn witheid me gedurende mijn leven gevormd heeft en wat het me nog steeds op dagelijkse basis kost en oplevert. Het onherroepelijke effect van deze training is dat zodra de schellen eenmaal van je ogen zijn gevallen, je het niet meer kunt ontzien en dat een nieuwe wereld voor je opengaat. Mijn grootste eureka was de enorme reikwijdte van witheid ontdekken en de bijkomende schokkende realisatie hoe ontzettend onbewust ik mijzelf hiervan doorgaans ben. Net als dat inclusie niet gaat over het helpen van anderen maar over het helpen van jezelf als norm-groep om te veranderen.

Aan Crystal durf je alles te vragen wat je nooit durfde te vragen maar altijd al wilde weten. Met een enorme eerlijkheid heeft ze me steeds opnieuw geduldig en al toetsend laten zien hoe vaak ik goede bedoeling na goede bedoeling in mijn eigen valkuilen loop. En heb ik geleerd dat openheid en eerlijk zijn over al het werk dat ik als wit mens nog te doen heb ok is. En dat moedigt aan om zo ook in het leven te staan. Echt een goed zittende jas is het omgaan met (mijn eigen) wit privilege nog niet, maar ik trek haar in elk geval nu elke dag in elk geval even aan. Dit betekent dat ik steeds vaker de ruimte neem om me uit te spreken, ook als dat mij ongemak en de groep ongezelligheid oplevert. Ik heb omarmd dat ik het niet meteen goed hoef te doen. Dat iets doen, jezelf uitspreken, altijd beter is dan niets doen. Ik beveel deze cursus van harte aan aan alle witte mensen die al zich bezighouden met inclusie thematiek en die er klaar voor zijn zichzelf te veranderen.”

Vera Nuiver

Projectleider inclusie

“De training Deconstruct the box: whiteness kwam voor mij als geroepen. Geruime tijd houd ik me bezig met het onderwerp diversiteit en inclusie, maar ik realiseerde me steeds meer dat ik het erg moeilijk vond om de theorie in de praktijk om te zetten, zowel in mijn persoonlijke als mijn professionele wereld. Aan de slag gaan met het sociaal construct witheid leek me een zeer zinvolle start en dat was het ook. De training van Crystal gaf me veel nieuwe inzichten, over mijn blinde vlekken, privileges en handelen.
Wat me vooral is bijgebleven is dat inclusie niet alleen te bereiken is vanuit de theorie. We moeten veel meer van ons hoofd naar ons hart, ik zeker ook. En tegelijkertijd moed tonen en je uitspreken.
Crystal is een zeer deskundige trainer, die op een prettige maar ook scherpe manier
uitleg geeft, reageert en ingaat op vragen. Ik beveel deze training aan iedereen van harte aan die persoonlijke stappen wil zetten richting een meer inclusieve wereld.” 

Pauline Tuyll

Filmmaker

“Ik hoorde over deze training en voelde een noodzaak om mee te doen omdat ik ongemak voelde in situaties waar ik racisme en discriminatie tegenkwam, niet goed wist hoe te handelen, en omdat ik het gevoeld had racisme niet goed te begrijpen en zien.

  Een belangrijk leermoment was het leren over de manieren waarop racisme onbelicht blijft, en om dat te herkennen en nu ook te kunnen benoemen. Een ander belangrijk leermoment was toen ik wit privilege veel meer herkende. Ik heb de vocabulaire geleerd om racisme te herkennen en aan te kaarten. Een heel prettige en leerzame start van een waardevolle reis waarin ik me verder wil ontwikkelen om mijn stem te laten horen en mijn steun te laten zien in de strijd voor/ op weg naar een wereld waarin alle mensen gezien en gehoord worden en een gelijkwaardige plek hebben.

  De modules zijn helder, ik ben echt aan het werk gezet, en de sfeer was open.” 

  Mieke Koster

  “De training heeft mij geholpen om bewuster te zijn van mijn witte privileges en heeft me concrete handvatten aangereikt om antiracisme in de praktijk te brengen. Je leert hoe je eigen witte privilege tot blinde vlekken,
  problematisch gedrag of denkbeelden kan leiden en hoe je dit patroon
  kunt doorbreken. Ook ken ik nu bijvoorbeeld meer strategieen om
  effectief te reageren op racistische opmerkingen of problematische
  situaties. Ik vond het een heel goede leeromgeving omdat de onderwerpen
  intersectioneel benaderd worden, waardoor ik als deelnemer goed kon
  functioneren.”

  Femke

  Vrijwilliger politiek café

  “Reden voor mij om de training van Crystal Hassell te gaan volgen was vooral te weinig kennis hebben van witheid, privileges etc, en daardoor geen handvatten te hebben om  ongemakkelijke situaties aan te gaan en ik had onzekerheid over mijn eigen rol, wat kan ik wel en wat niet doen of zeggen?

  Ik ben me meer bewust gaan worden van mijn eigen witheid, mijn witte privileges en dat deze witheid-als-norm doorgaans voor witte mensen onzichtbaar blijft. Daar naast heb ik geleerd dat ik als wit persoon soms beter de ander de ruimte kan geven: dus soms juist niet meteen iets zeggen of doen, maar luisteren.

  Crystal leert je structuren te herkennen en te benoemen en geeft je handvatten om dit toe te
  passen in het dagelijks leven. De training heeft mij geholpen om beter te leren kijken naar mijn
  eigen denkbeelden en gedrag. Door theoretische kennis, voorbeelden en opdrachten word je
  uitgedaagd om met je eigen witheid aan de slag te gaan en in ongemakkelijke situaties het
  gesprek aan te gaan.

  Jeroen de Graaf

  Mijn opdrachtgevers.