Advisering & procesbegeleiding

R

Heb je het idee dat je bedrijf of afdeling meer kan doen aan inclusie dan er nu gebeurt? 

R

Zou je een werkomgeving willen creëren waar iedereen zich welkom en veilig(er) voelt?

R

Wil je weten hoe je collega’s mee te krijgen in dit verandertraject? 

R

Zou je meerstemmigheid willen aanbrengen in een subsidie- en/of fondsenaanvraag, in beleids- en/of marketingplannen?

Samen inventariseren we de situatie en stellen we een plan op.

Afhankelijk van de vraag en de situatie, ga je zelf met je team aan de slag.
Eventueel geef ik ondersteuning bij de uitvoering.

Voor wie?

Voor degenen die graag aan inclusie willen werken en hierbij wat hulp kunnen gebruiken. 

R

Voor mensen die begrijpen dat integratie en inclusie een proces zijn en een voortdurende inzet verlangen;

R

Voor mensen die bereid zijn zichzelf en hun werkomgeving te bevragen voor betere oplossingen;

R

Voor mensen die zich willen richten op inhoud, in plaats van op presentatie;

R

Voor mensen die beslissingen willen en kunnen nemen.

Voorbeeld van advisering

Het culturele veld

Het culturele landschap is een plek waar iedereen could and should belong. Desondanks is het geen neutraal veld.

Om inclusie te bevorderen in het culturele veld, is de Code Diversiteit & Inclusie in het leven geroepen. Maar wat houdt het in en wat zijn verschillende mogelijkheden om de code toe te passen?

In dit verandertraject bespreken we de begrippen diversiteit en inclusie uitvoerig, om zo scherp te kunnen kijken naar de code en de toepassing ervan. We behandelen de vragen: Wat houdt de code in? Hoe pas je de code toe? Wat zijn eventuele valkuilen en hoe vermijd je die? De deelnemers analyseren en evalueren hoe de code wordt toegepast op hun werkplek.

Doelstellingen zijn: bewustwording op het gebied van diversiteit en inclusie. Diepgaand begrip van de Code Diversiteit en Inclusie en een stappenplan welke stappen genomen kunnen worden om een meer inclusieve organisatie te zijn. 

“Crystal werkt zowel zorgvuldig als duidelijk. Zij vraagt en luistert naar alle betrokkenen en maakt hen bewust van hun rol en verantwoordelijkheid in een proces van wederzijds begrip en gesprek.”

Liesbeth Koot

Hoofd Onderwijs en Studentenwelzijn, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Met Crystal als dagvoorzitter lijkt het alsof het allemaal vanzelf gaat. Ze is aanwezig, niet onnodig sturend, meebewegend met wat zich ter plekke aandient – precies zoals wij het voor ogen hadden. Door haar goede voorbereiding en inleving in het thema nam ze ons soepel mee door de dag en leidde ze ons bijna ongemerkt naar de diepere lagen die we in de ontmoetingen wilden bereiken.

Als interviewer gaat ze in gesprek vanuit oprechte verbinding en interesse. Ze stelt de vragen die ertoe doen – soms confronterend, soms met humor – en weet deelnemers op een prettige manier bij het gesprek te betrekken.

Marleen van de Westelaken en Gert Bosgra

Community Builders, Ieder Talent Telt

“Comité 30 juni / 1 juli Zwolle heeft de samenwerking met Crystal als zeer prettig ervaren. Crystal is een bevlogen en toegewijde partner geweest gedurende de voorbereiding tot het organiseren van haar Lecture Performance Alleen maar goedbedoelende mensen.

We hebben mogen ervaren op welke respectvolle wijze zij het gesprek met ons publiek heeft gevoerd. Onze ambitie is om via dit werk van Crystal Hassell gesprekken over inclusie en microagressie binnen Zwolse organisaties verder op gang te brengen en te faciliteren.” 
Shirley Kambel

Voorzitter, Comité 30 juni / 1 juli Zwolle

Mijn opdrachtgevers.