Over crystal

Wie is Crystal.

De eerste sportdag van mijn middelbare school vond plaats in een bos. Een van de activiteiten die we moesten doen was lopen over een horizontale boom. Ik stond ergens achteraan in de rij. Halverwege de rij zag ik een patroon ontstaan. De sportleraar vroeg alleen aan de meisjes of ze hulp nodig hadden. Toen het mijn beurt was om over de boom te lopen, informeerde hij ook bij mij of ik hulp nodig had. Ik vroeg hem waarom hij alleen de meisjes aansprak voor hulp. In plaats van te antwoorden, zei hij: “Ben jij zo’n soort meisje?” Hij gaf zijn collega een duwtje en ze lachten.

In de loop der jaren ben ik zo’n soort meisje gebleven, dat vragen stelt aan anderen, dat zich uitspreekt, niet alleen voor zichzelf maar ook namens anderen. Ik heb er zelfs mijn beroep van gemaakt om dat te doen. In mijn werk nodig ik je uit om jouw perspectief en/of dat van jouw organisatie te verbreden. Mijn focus ligt op het bevragen van aannames, structuren en het mogelijk maken van intersectionaliteit op alle niveaus in een organisatie. Via theater, consulting en veranderingsprocessen werk ik aan inclusie. Ik ga gevoelige thema’s of ongemak niet uit de weg, daar ligt juist mijn kracht.

Theater is mijn grote liefde, als kind al voelde ik de kracht van de podiumkunsten en werd ik verliefd op de taal en expressie ervan. Ik begreep ook dat je op het toneel een ander soort vrijheid hebt. Als volwassene besefte ik dat theater een krachtig middel is om situaties invoelbaar te maken en mensen een ander perspectief te geven. Jarenlang werkte ik als regisseur met gemarginaliseerde groepen om hun verhalen en talenten zichtbaar te maken.

Mijn tweede grote liefde is sociale wetenschappen, die ik op latere leeftijd heb gestudeerd. Voor het eerst in mijn leven kon ik mijn ervaringen en de wereld om mij heen verklaren aan de hand van theorie en academische modellen. Wat ik leerde beïnvloedde ook mijn werk in het theater, ik besefte dat de individuele verhalen van de mensen met wie ik werkte een groter maatschappelijk probleem blootlegden.

In mijn werk combineer ik sociale wetenschappen en kunst & theater, beide kunnen ertoe leiden dat we de wereld zoals we die kennen bevragen en vanuit een ander perspectief bekijken.

Wie is Crystal.

De eerste sportdag van mijn middelbare school vond plaats in een bos. Een van de activiteiten die we moesten doen was lopen over een horizontale boom. Ik stond ergens achteraan in de rij. Halverwege de rij zag ik een patroon ontstaan. De sportleraar vroeg alleen aan de meisjes of ze hulp nodig hadden. Toen het mijn beurt was om over de boom te lopen, informeerde hij ook bij mij of ik hulp nodig had. Ik vroeg hem waarom hij alleen de meisjes aansprak voor hulp. In plaats van te antwoorden, zei hij: “Ben jij zo’n soort meisje?” Hij gaf zijn collega een duwtje en ze lachten.

In de loop der jaren ben ik zo’n soort meisje gebleven, dat vragen stelt aan anderen, dat zich uitspreekt, niet alleen voor zichzelf maar ook namens anderen. Ik heb er zelfs mijn beroep van gemaakt om dat te doen. In mijn werk nodig ik je uit om jouw perspectief en/of dat van jouw organisatie te verbreden. Mijn focus ligt op het bevragen van aannames, structuren en het mogelijk maken van intersectionaliteit op alle niveaus in een organisatie. Via theater, consulting en veranderingsprocessen werk ik aan inclusie. Ik ga gevoelige thema’s of ongemak niet uit de weg, daar ligt juist mijn kracht.

Theater is mijn grote liefde, als kind al voelde ik de kracht van de podiumkunsten en werd ik verliefd op de taal en expressie ervan. Ik begreep ook dat je op het toneel een ander soort vrijheid hebt. Als volwassene besefte ik dat theater een krachtig middel is om situaties invoelbaar te maken en mensen een ander perspectief te geven. Jarenlang werkte ik als regisseur met gemarginaliseerde groepen om hun verhalen en talenten zichtbaar te maken.

Mijn tweede grote liefde is sociale wetenschappen, die ik op latere leeftijd heb gestudeerd. Voor het eerst in mijn leven kon ik mijn ervaringen en de wereld om mij heen verklaren aan de hand van theorie en academische modellen. Wat ik leerde beïnvloedde ook mijn werk in het theater, ik besefte dat de individuele verhalen van de mensen met wie ik werkte een groter maatschappelijk probleem blootlegden.

In mijn werk combineer ik sociale wetenschappen en kunst & theater, beide kunnen ertoe leiden dat we de wereld zoals we die kennen bevragen en vanuit een ander perspectief bekijken.

“Crystal werkt zowel zorgvuldig als duidelijk. Zij vraagt en luistert naar alle betrokkenen en maakt hen bewust van hun rol en verantwoordelijkheid in een proces van wederzijds begrip en gesprek.”

Liesbeth Koot

Hoofd Onderwijs en Studentenwelzijn, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

“Crystal is een scherpe geest die situaties snel kan inschatten en kan schakelen – zowel als theatermaker als coach. 

Op het gebied van inclusie & diversiteit is zij een absolute expert en een game changer. We hebben bij De Nieuwe Oost en Theater a/d Rijn met veel plezier met haar gewerkt en veel geleerd.”

Eve Hopkins

Artistiek directeur, De Nieuwe Oost en Theater a/d Rijn

“Crystal helpt je op een fijne manier om je denkkaders uit te breiden, zonder dat je het gevoel hebt dat je de les wordt gelezen. De gesprekken met Crystal voelen als een gelijkwaardige samenwerking aan een inclusievere toekomst.” 

Annelien Dam

Communicatie en Marketing, Drawing Centre Diepenheim

Mijn opdrachtgevers.