Over crystal

Wie is Crystal.

Ik ben een gepassioneerd en bevlogen mens. Rechtvaardigheid en liefde zijn voor mij belangrijke waarden.

Mijn missie is om mensen op een gelijkwaardige manier te verbinden. Ik ben ervan overtuigd dat een gelijke samenleving ons allen ten goede zal komen.

Theater is een fantastisch middel om situaties invoelbaar te maken en mensen een ander perspectief te bieden. Daarom heb ik jarenlang als regisseur gewerkt met gemarginaliseerde groepen om hun verhaal en talenten zichtbaar te maken. Ik zag dat hun individuele verhalen een groter structureel maatschappelijk probleem lieten zien. Hier wilde ik meer over weten, vandaar dat ik ‘Gender and Diversity’ ben gaan studeren aan Rhine-Waal University of Applied Sciences in Kleve. Het verbinden van sociale wetenschappen en kunst is voor mij een vanzelfsprekende combinatie, want beide kunnen ertoe aanzetten de wereld zoals je die kent te bevragen.

In mijn werk ligt mijn focus ligt op het bevragen van aannames en structuren, het verbreden van perspectieven en het mogelijk maken van meerstemmigheid in een organisatie op alle lagen. Via theater, maar ook door middel van advisering en verandertrajecten werk ik aan inclusie.

“Crystal werkt zowel zorgvuldig als duidelijk. Zij vraagt en luistert naar alle betrokkenen en maakt hen bewust van hun rol en verantwoordelijkheid in een proces van wederzijds begrip en gesprek.”

Liesbeth Koot

Hoofd Onderwijs en Studentenwelzijn, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

“Crystal is een scherpe geest die situaties snel kan inschatten en kan schakelen – zowel als theatermaker als coach. 

Op het gebied van inclusie & diversiteit is zij een absolute expert en een game changer. We hebben bij De Nieuwe Oost en Theater a/d Rijn met veel plezier met haar gewerkt en veel geleerd.”

Eve Hopkins

Artistiek directeur, De Nieuwe Oost en Theater a/d Rijn

“Crystal helpt je op een fijne manier om je denkkaders uit te breiden, zonder dat je het gevoel hebt dat je de les wordt gelezen. De gesprekken met Crystal voelen als een gelijkwaardige samenwerking aan een inclusievere toekomst.” 

Annelien Dam

Communicatie en Marketing, Drawing Centre Diepenheim

Mijn opdrachtgevers.