Deconstruct the box: whiteness

In zes modules leer je over

het sociaal construct ‘witheid’

De focus van de training ligt op het herkennen, erkennen en ontmantelen van dominante perspectieven

om zo structuren en praktijken die ongelijkheid en onrechtvaardigheid in stand houden, te kunnen veranderen.

Het doel van deze training is om meer kennis op te doen zodat je onrechtvaardigheid meer opmerkt

en ook beter kan benoemen en bespreekbaar kan maken, zodat je vol vertrouwen,

zonder het ongemakkelijke gesprek uit de weg te gaan, inclusiever kunt handelen, werken en leven

Klinkt dit herkenbaar voor jou?

N

Je wilt het gesprek aangaan over diversiteit en inclusie in jouw organisatie, maar het ontbreekt je aan kennis over hoe je een gesprek hierover kunt faciliteren.

N

Je voelt je alleen staan in je wens om een werkomgeving te creëren waarin mensen zich niet alleen welkom voelen, maar ook het gevoel hebben erbij te horen en op een gelijkwaardige manier te kunnen werken.

N

Je wilt wel inclusiever handelen maar bent zo bang om iets fout te doen of zeggen dat je maar niets doet of zegt.

N

Je voelt je ongemakkelijk over het hebben van privileges. Je zou je privileges wel willen inzetten om de wereld gelijkwaardiger te maken, maar weet niet hoe.   

N

Je voelt soms aan dat een situatie niet gelijkwaardig of rechtvaardig is, maar je weet niet precies waarom, waardoor je het lastig vindt om je uit te spreken.  

N

Je voelt je onzeker in de praktische aanpak in situaties waar racisme speelt. 

Het proces van inclusie is relevant voor iedereen

en sijpelt door tot in elke hoek van de samenleving.

Over het programma:

In zes modules gaan wij aan het werk met witheid: witheid is een sociaal construct – geen natuurlijk gegeven – en het vormt een ideologie. Het sociaal construct witheid institutionaliseert ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Tijdens de zes modules onderzoeken wij hoe witheid zich manifesteert in ons dagelijks leven.

Het doel van deze training is om praktische kennis te verwerven ten aanzien van geïnstitutioneerde ongelijkheid zodat je de uitwerkingen en gevolgen daarvan kan herkennen en  benoemen. Benoemen is niet alleen een vorm van zelfreflectie maar is ook het kunnen articuleren in sociale zin: het bespreekbaar maken door samen met anderen gesprekken aan te gaan.

 

 

Om deze gesprekken inclusief/inclusiever te maken kijken we naar de rol en betekenis van privileges, hoe witheid als sociaal construct terugkomt in onze taal en wat mogelijke strategieën zijn voor het voeren van inclusieve(re) gesprekken. Daarnaast komen micro-agressie en bondgenootschap aan de orde binnen de modules. 

Deze training heeft als doel dat deelnemers vol vertrouwen, zonder het ongemakkelijke gesprek uit de weg te gaan, inclusiever kunnen handelen, werken en leven. 

“Het grootste resultaat voor mij was dat ik me meer ging uitspreken in dagelijkse situaties.

Waar ik voorheen mezelf te onzeker en bang voelde, begon ik gewoon te doen, te oefenen.”

– B. Carrot 

Dit kan jij zijn..

$

Je voelt je gemotiveerd, energiek en competent om stap voor stap te bouwen aan een meer inclusieve (werk)omgeving.

$

Je gaat met zelfvertrouwen gesprekken over inclusie aan.

$

Je herkent uitsluiting mechanismes en kan deze benoemen.

$

Je hebt strategieën om effectief te reageren op racistische opmerkingen, gedrag of problematische situaties.

$

Ongemak in een gesprek over inclusie voelt niet meer onoverkomelijk en als iets wat je koste wat koste moet vermijden. Ongemak voelt als iets wat je kan en bereid bent om te dragen om een inclusievere (werk)plek te kunnen faciliteren. 

$

Je hebt kennis en tools tot je beschikking om een meer inclusieve (werk)omgeving te realiseren.

Deconstruct the box: whiteness 

Een hybride programma.

Dit programma bevat een trainingsdag op locatie, zes online modules en vijf online coach calls.

Dit programma is voor mensen die graag aan inclusie willen werken

en die begrijpen dat inclusie een proces is en een voortdurende inzet verlangd;

voor mensen die bereid zijn zichzelf en hun (werk)omgeving te bevragen voor betere oplossingen;

en die weten dat zij onderdeel zijn van het probleem èn de oplossing.

DE INVESTERING EN WAT KRIJG JE PRECIES?

“Crystal helpt je op een fijne manier om je denkkaders uit te breiden,

zonder dat je het gevoel hebt dat je de les wordt gelezen.

De gesprekken met Crystal voelen als een gelijkwaardige

samenwerking aan een inclusievere toekomst.” 

Annelien van Dam

Communicatie en Marketing, Drawing Centre Diepenheim

Zes MODULES

Deconstruct the box; whiteness bestaat uit zes modules. De training gaat over het sociaal construct witheid,

wat het is, hoe het vorm krijgt in ons leven en hoe we de eerste stappen kunnen zetten om het te ontmantelen. 

;

01.

Sociaal construct ‘witheid’

Wat bedoelen we met het sociaal construct ‘witheid’?

In deze module leer je wat het is, hoe het zich manifesteert in ons leven en welke begrippen ermee verband houden. Ook leer je vijf manieren hoe het sociaal construct witheid onopgemerkt kan blijven. 

02.

Privileges

Wat zijn privileges en hoe manifesteren deze zich in de wereld om je heen en in je eigen leven? Hoe kan je jouw privileges inzetten voor een gelijkwaardigere wereld?

Deze module leert je over privileges, waarbij we inzoomen op wit privilege en privilege van definitie.

03.

Taal

Bestaat er zoiets als neutrale taal? Hoe komt het sociaal construct witheid tot uiting in taal?

In deze module leer je over hoe taal kan beïnvloeden hoe we de wereld ervaren en interpreteren.

04.

Het voeren van een inclusief/inclusiever gesprek

Wat zijn manieren om je uit te spreken? Hoe voer je een ongemakkelijk gesprek?

In deze module krijg je handvatten aangeboden om met meer zelfvertrouwen een gesprek over inclusie aan te gaan.

05.

Bondgenoot-schap 

Wat is het verschil tussen een optische bondgenoot en een bondgenoot zijn? Wat zijn voorbeelden van bondgenootschap op individueel en institutioneel niveau?

In deze video krijg je handvatten aangereikt hoe een betere bondgenoot te zijn. 

06.

Radicale verbeelding & omgaan met weerstand

In deze video leer je over radicale verbeelding en hoe je dit als tool kunt inzetten.

Deze laatste module gaan we ook in op verschillende strategieën om om te gaan met weerstand. 

Extra bonustrainingen:

Bonus 1:

Wit feminisme

In deze bonus leer je over wit feminisme; wat het is, hoe je het kunt herkennen.

 

Bonus 2:

Intersectionaliteit

In deze bonus leer je over intersectionaliteit een begrip geïntroduceerd door professor Kimberlé Crenshaw.

 

Ben jij er klaar voor?

“Het onherroepelijke effect van deze training is dat zodra de schellen eenmaal van je ogen zijn gevallen, je het niet meer kunt ontzien en dat een nieuwe wereld voor je opengaat.”

Vera Nuiver, Projectleider Inclusie, oud-deelnemer Deconstruct the box; whiteness

Stel jezelf hieronder voor..

Ik ben business- & dreamdesigner. De afgelopen jaren begeleidde ik al honderden vrouwelijke ondernemers. Ik hielp ze om hun online droombedrijf op te zetten én zichtbaar te maken. Ruim vijf jaar geleden ben ik gestart met een speciaal online programma – DESIGN YOUR DREAM – waarin je droomwebsite en online academie realiseerd. Ik heb al meer dan 450 onderneemsters geholpen met mijn programma.

Ik maakte de switch van offline ondernemen naar een online programma. Ik hervond mijn creativiteit, mijn energie en vond mijn werk weer leuk. Doordat ik mijn grenzen duidelijk communiceerde en meer tijd overhield om mijn bedrijf te laten groeien, ervaarde ik eindelijk de balans en vrijheid waar ik al langer zo naar verlangde. Dat gun ik jou ook!

REFERENTIES

Crystal de broodnodige spiegel die je iedere witte persoon gunt. Geduldig kijkt ze met me mee hoe ik van blinde vlek naar blinde vlek struikel. Eerlijk en duidelijk wijst ze waar het pijn doet en wat ik zelf zou kunnen doen om die pijn te verminderen. Waar witheid in het dagelijks leven onopgemerkt blijft (voor witte mensen), ligt het hier open en bloot op tafel, zodat we het kunnen bekijken, bevragen en proberen onze eigen rollen er in te herkennen.

Een aantal dingen die ik geleerd heb/aan het leren ben:

  • Beter en geduldiger luisteren als het over mijn eigen witheid gaat, en niet onmiddelijk te reageren of in de verdediging te schieten;
  • Geclaimde neutraliteit onderzoeken en bevragen, bijvoorbeeld als ik onbewust en terloops een universiteit als waardevrije plek benoem;
  • Goed nadenken wie er geproblematiseerd wordt. Vaak proberen we de mensen te veranderen die de problemen ervaren, bijvoorbeeld door ‘extra hulp’ te bieden, in plaats van dat we naar het systeem kijken dat de problemen veroorzaakt.

Door de wekelijkse bijeenkomsten en het huiswerk ben ik minder vrijblijvend en actiever dan voorheen bezig na te denken over witheid en hoe het mijn leven, mijn omgeving en de maatschappij doordrenkt en wat voor gevolgen dat heeft. Door de combinatie van theorie en praktijk, en het samen met de andere deelnemers nadenken en bespreken van die theorie en praktijk, krijg ik steeds kleine puzzelstukjes aangereikt waarover ik in de loop van de week verder kan nadenken en rflecteren op mezelf. Doe jezelf een plezier en ga NU aan de slag met Crystal (en jezelf). 

Marcel Bolech

Maatschappelijk werker

Ik voelde mij vrij onzeker wat betreft de praktische aanpak van situaties waarin racisme speelt. Wat is mijn rol als wit persoon in een gesprek, wanneer is het ‘goed’ om iets te zeggen, wanneer kan ik beter niets zeggen en de ruimte geven aan een persoon van kleur? In situaties voelde voelde ik soms dat iets niet klopte, maar ik kon mijn vinger er niet precies op leggen, waardoor ik ook niet wist wat een juiste aanpak was.

Ik vond de training heel erg waardevol, ik heb veel geleerd -ook veel wat ik niet wist dat ik niet wist. Het grootste resultaat voor mij was dat ik me meer ging uitspreken in dagelijkse situaties. Waar ik hiervoor mezelf te onzeker/bang voelde, begon ik gewoon te doen, te oefenen. Dit kwam door het in de cursus leren over mijn verantwoordelijkheid en rol in de samenleving als wit persoon, en mijn kennis/woordenschat die is uitgebreid waardoor ik mij wat zekerder voelde om me uit te spreken.

We denken als witte progressieve mensen dat wij ‘genoeg doen’, of ‘genoeg weten’ over racisme en witte superioriteit. Dat is niet zo, en in deze training geleid door Crystal krijg je veel kennis, inzichten en ideeën hoe je ook praktisch kan handelen. Crystal deelt niet alleen haar kennis maar ook haar gevoeligheid, humor en begrip voor de menselijke kant van fouten maken, falen, maar dan weer opstaan en doorgaan met anti-racisme werk. Ik voelde mij op mijn gemak in de groep, Crystal faciliteert een ruimte waarin iedereen goed kan nadenken, delen en luisteren. 

B. Carrot

Stripauteur en illustrator

Mijn leerdoelen voorafgaand aan deze training waren:

  • Kennis vergaren over witheid en wit privilege. Mij in gesprekken met andere witte mensen zelfverzekerd voelen in het praten over onderwerpen als racisme en discriminatie.

Crystal heeft ons in brede zin kennis laten maken met wat wit privilege in houdt en waar en op welke manieren het zich allemaal manifesteert; in de wereld om ons heen en in onszelf. Ik ben me in vliegende vaart bewust geworden van hoe mijn witheid me gedurende mijn leven gevormd heeft en wat het me nog steeds op dagelijkse basis kost en oplevert. Het onherroepelijke effect van deze training is dat zodra de schellen eenmaal van je ogen zijn gevallen, je het niet meer kunt ontzien en dat een nieuwe wereld voor je opengaat. Mijn grootste eureka was de enorme reikwijdte van witheid ontdekken en de bijkomende schokkende realisatie hoe ontzettend onbewust ik mijzelf hiervan doorgaans ben. Net als dat inclusie niet gaat over het helpen van anderen maar over het helpen van jezelf als norm-groep om te veranderen.

Aan Crystal durf je alles te vragen wat je nooit durfde te vragen maar altijd al wilde weten. Met een enorme eerlijkheid heeft ze me steeds opnieuw geduldig en al toetsend laten zien hoe vaak ik goede bedoeling na goede bedoeling in mijn eigen valkuilen loop. En heb ik geleerd dat openheid en eerlijk zijn over al het werk dat ik als wit mens nog te doen heb ok is. En dat moedigt aan om zo ook in het leven te staan.

Echt een goed zittende jas is het omgaan met (mijn eigen) wit privilege nog niet, maar ik trek haar in elk geval nu elke dag in elk geval even aan. Dit betekent dat ik steeds vaker de ruimte neem om me uit te spreken, ook als dat mij ongemak en de groep ongezelligheid oplevert. Ik heb omarmd dat ik het niet meteen goed hoef te doen. Dat iets doen, jezelf uitspreken, altijd beter is dan niets doen. Ik beveel deze cursus van harte aan alle witte mensen die al zich bezighouden met inclusie thematiek en die er klaar voor zijn zichzelf te veranderen.

Vera Nuiver

Projectleider Inclusie

De training heeft me geholpen om bewuster te zijn van mijn witte privilege en heeft me concrete handvaten aangereikt om antiracisme in de praktijk te brengen. Je leert hoe je eigen witte privilege tot blinde vlekken, problematisch gedrag of denkbeelden kan leiden en hoe je dit patroon kunt doorbreken. Ook ken ik nu bijvoorbeeld meer strategiën om effectief  te reageren op racistische opmerkingen of problematische situaties. Ik vond het een heel goede leeromgeving omdat de onderwerpen intersectioneel benaderd worden, waardoor ik als deelnemer goed kon functioneren.

Femke

Vrijwilliger diverse maatschappelijke organisaties

Veelgestelde vragen

Probeer in dit lijstje ook herkenbare bezwaren mee te nemen. Bijvoorbeeld ik vind het te prijzig of ik heb weinig tijd.

Het liefste wil ik mijn programma morgen al af hebben. Kan ik mijn eigen tempo bepalen?

Ja dat kan zeker! Stel dat je al zo snel mogelijk wil lanceren dan kunnen wij samen een planning maken om het ook echt haalbaar te maken. Ik denk wel dat het goed is om eerst te gaan lanceren en dat je daarna jezelf nog 1 a 2 maanden geeft om je programma te maken. Je lanceert dan alvast een earlybird kaartje voor je programma. Verder kan ik alle lessen voor je openzetten zodat je eigen tempo kunt bepalen. Je hebt ook levenslang toegang tot mijn programma.

Ik vind het nog best een dure investering. Kan ik dit bedrag terugverdienen?

Denk je dat je mijn programma weer kunt terugverdienen? Stel jij vraagt €500,- voor jouw programma dan heb je 6 deelnemers nodig. Ik ga je helemaal begeleiden met het bouwen en lanceren van jouw programma. Zelf verdien ik gemiddeld tussen de 10.000-15.000 euro per maand met mijn programma. Stel de vraag aan jezelf denk jij dat je mijn programma gaat terugverdienen?

Er staan mega veel programma's online. Waarom zou ik nu nog beginnen met een online programma?

Ik kreeg deze mooie quote van een deelnemer: “Ergens in de wereld zoekt iemand precies naar wat jij te bieden hebt.”. Er zullen vast al online programma’s zijn in jouw vakgebied. Maar jij bent als persoon uniek. Als jij echt je eigen unieke programma maakt wat helemaal bij jou als persoon past. Dan maakt het niet uit dat er nog duizenden online programma’s zijn. Geloof echt in je eigen superpower!

Wanneer zijn de online samenwerkdagen?

De online samenwerkdagen zijn meestal op maandag of dinsdag. Je kunt zelf bepalen wanneer je online aanschuift. 

Moet ik heel technisch zijn om een programma te kunnen bouwen?

Nee helemaal niet! Je hebt alleen je internetbrowser nodig en geen andere technische programma’s op je computer. Verder hoor ik van oud-deelnemers dat ik echt in jip & janneke taal uitleg. Iedereen snapt mijn video’s! 

Moet ik een ervaren ondernemer zijn om deel te nemen?

Nee natuurlijk niet! Ik heb ook veel startende ondernemers geholpen met mijn programma. Wat een groot voordeel voor starters is dat je ook toegang krijgt tot mijn websiteprogramma. Je kunt naast je online academie ook nog een droomwebsite bouwen! Waarom eerst jaren ploeteren? Terwijl je direct goed kunt beginnen! Ik ben fan als je nu al begint met online ondernemen :-)! 

Niet twijfelen maar DOEN. Boek nu een vrijblijvend gesprek!

Wil je weten of mijn programma iets voor je is? Boek een vrijblijvend gesprek.

Het is altijd goed om de mogelijkheid op je salespage te plaatsen om met jou in gesprek te gaan. Je kunt de onderstaande button linken naar je contactpagina op je website.